NFKI

Kedvezményezett neve: Knot Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

A projekt címe:

LaborScope egy összetett automata laboratóriumi szoftvermikroszkóp élő/élettelen vizsgálati modullal  felhő alapú adattárolással

Támogatás összege: 82 060 971,-Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 66,46 %

A projekt tartalmának bemutatása:

A LaborScope egy mikrobiológiai laboratóriumi mérési célokra kifejlesztendő modern eszköz. Az eszköz egyedülálló lesz abban a tekintetben, hogy képes lesz automatikusan biológiai méréseket végezni, mikroszkopikus lényeket (férgek, algák, véglények, stb.) felismerni, taxonjaik szerint osztályozni és egyedszámukat meghatározni, valamint azt, hogy ezek az élőlények élők, vagy élettelenek. Az eszköz mintaelemzési képességei két vizuális képalkotó technológián, (i) a digitális holográfián, valamint az ezzel kombinált (ii) (auto)fluoreszcencia mérésen alapulnak. A modern automatizált laboratóriumi műszerekhez hasonlóan a LaborScope is képes lesz nagyszámú mintát automatikusan kezelni, ezeket egyesével bevenni, kiértékelni, és a mérési eredményeket naplózni, mérési jegyzőkönyveket készíteni, ezeket a mérési eredményeket egy közös adatbázisban tárolni, szerverekre vagy más felhőalapú technológiába továbbítani, és ezzel képessé tenni a “közös munkára”, az adatok széles körben történő felhasználására, ezzel bővítve a nemzetközi szakmai együttműködési lehetőségeket.  Felépítési koncepcióját tekintve a LaborScope egy moduláris berendezés lesz, amelynek képességeit – azaz a belekerülő modulokat – a vevő a saját mérési igényei szerint választhatja ki. Egy központi egységhez lehet csatlakoztatni a különféle minta adagoló modulok valamelyikét, illetve a minta azonosításra szolgáló eszközöket, többféle rendszerű mérőegységet, illetve az adatbázisokhoz is több módon lehet kapcsolódni, továbbá az eszköz képes lesz akár több meglévő informatikai rendszer számára is adatokat szolgáltatni. Az eszköz az igényelt opcióktól függően egy központi egységből fog állni, mely tartalmazza a mérőegységeket, a külső kapcsolódáshoz szükséges elemeket, illetve külső kiegészítőkkel tehető képessé bizonyos funkciók elvégzésére. 

Tervezett befejezési dátum: 2019.06.30.

Projekt azonosító száma: KFI_16-1-2017-0086