MKI

Kedvezményezett neve: Knot Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

A projekt címe:

„Vízben az erő” – Water Utility Power (W-UP) – Új generációs innovatív vízgenerátor prototípusfejlesztése

Támogatás összege: 96 498 400,-Ft

Támogatás mértéke (%-ban): 67,36 %

 

A projekt tartalmának bemutatása:

Az energia költség a víz árának 40-50% -át teszi ki, amikor a minőségi ivóvíz előállításának költségei növekszenek, a közüzemi vállalatok arra törekszenek, hogy csökkentsék ezeket a költségeket, miközben növelni akarják az általuk termelt víz biztonságát. Mivel a világ az új generációs technológiák irányába mozdul el, az új generációs generátorok hatást gyakorolnak a hatékonyságra, a tárolt energia gazdasági potenciálja a víztározókban valósággá válik. Az egyes vízhálózatokon áthaladó víz potenciális energiája és annak villamos energiává történő átalakítása vízi közmű cégek gazdasági lehetőségeit, és kedvezményes áron értékesíti a közösségeket. A Knot Kft. által kifejlesztendő innovatív generátor prototípusa, amely integrálható a helyi vízhálózatokba, hogy állandó mennyiségű villamos energiát generáljon. A Water Utility Power (W-UP) egy generátor, amely egy adott csőhálózathoz illeszkedik és kihasználja a vízáramlást a csővezetéken belül, hogy víz kinetikus energiáját kihasználva villamos energiát generáljon. A vízi közmű vállalatok és az önkormányzatok meglévő infrastruktúrája számos rejtett energiaforrást tartalmaz, amelyek felhasználhatók villamos energia termelésére, a közüzemi vállalatok és önkormányzatok számára. Számos kísérleti projekt létezik nagy átmérőjű csövekben történő felhasználásra, azonban úgy tűnik, hogy a pico & mikro (<20kW és 20-100 kW) áramtermelő mezőn belül van egy piaci rés, amiben komoly lehetőségek rejlenek. Miközben a jelenlegi pilot projektek a meglévő, drágább turbinák technológiáit használják, mint például a keresztáramú turbinát és a szinkron generátort vagy a Pelton turbinákat, addig W-UP egy speciális in-line, axiális elrendezésű rendszert kíván alkalmazni, amit a projekt keretében modellezünk és szabunk tesre a vízközmű szabványokhoz és fogyasztási szokásokhoz. Ezzel a technológiával jelentősen csökken a telepítés, karbantartás, illetve a működés költsége. Az egyedülálló axiális kialakítás lehetővé teszi a rendszer számára, hogy kisebb átmérőjű elosztó hálózati csövekben működjön, és ott termeljen villamos energiát, ahol szükség van rá. Más turbinák nyitott fizikai kialakításával ellentétben a W-UP a csővezeték hálózat részévé válik, nem kapcsolódik a külső környezethez, így kizárja a szennyeződési lehetőségeket. A W-UP eszköz a vízközmű hálózatban “megbújó” energiát hasznosítja, így zöld energia kutatás-fejlesztési projektnek tekinthető, amely projektek véghezvitelében a Knot Kft.mindig élenjárt. A projekteredményeként egy olyan innovatív termék prototípusát kívánjuk a piacon elhelyezni, amely globális kihívásra, globális piacrésre kíván reflektálni, közvetve csökkenti a fosszilis energia felhasználási arányát, hozzájárul az üvegházhatás csökkenéséhez. A berendezés vízsebesség-függő megoldás, mely lehetőséget biztosít az alacsony feszültségű rendszerek, például a LED-es világítás, felügyeleti eszközök, érzékelők vagy akkumulátortöltők telepítését. Más cégek, mint a szél- és napelem-szolgáltatók, még mindig arra koncentrálnak, hogy a tápellátó hálózat feszültségének és frekvenciájának megfelelő teljesítményt nyújtsanak, azonban a W-UP segítségével a vízi közmű szolgáltatók is résztvevőivé válhatnak az energiapiacnak. Okos eszközként az energia ideális elosztását és használatát szabályozza, ezzel is növelve a hatékonyságot. A Knot Kft. a kifejlesztnedő eszköz kialakaításánál kiemelt figyelmet fordít a SMART CITY projektekhez való alkalmazkodáshoz, az eszköz IoT eszközként való felhasználásának lehetőségeihez, a különböző vízvezéték sztenderdekhez való illeszkedéshez, az W-UP minimiális karbantartási és maximális életciklus kidolgozására. A projekt keretében kifejlesztendő eszköz komplettsége miatt nagymennyiségben globális piacon értékesíthető berendezés, nagy darabszámú telepítés esetén sok-sok rejtett megawattnyi energiaforrás előállítására lesz képes a világ bármely táján.

Tervezett befejezési dátum: 2020.10.31.

Projekt azonosító száma: 2018-1.1.1-MKI-2018-11186